DIAMOND GLOSS HC ĐÁNH BÓNG ĐÁ

Liên hệ

Diamond Gloss là một sản phẩm kết` hợp cho bước thứ 2 của việc đánh bóng và bảo trì sàn đá tự nhiên. DIAMOND GLOSS khi sử dụng sẽ tạo ra một bề mặt siêu bóng trên tất cả các bề mặt đá tự nhiên 

Tạo độ bóng tối đa trên terrazzo, marble và granite sau khi đã sử dụng ROCK HARD ở bước 1. Terrazzo (cà xi măng và nhựa) sẽ được cải thiện với quá trình này. It is recommended for polishing hard marble surfaces (such as serpentine) and most types of granite. Surface is ultra resistant to scratches and scuffs. It reduces long term labor costs. The surface is dramatically more resistant to wear and staining.

THÔNG TIN LIÊN HỆ