EASY DAB HC KEM DIỆT KHUẨN

Liên hệ

óa chất dạng kem tẩy rửa diệt khuẩn cực kỳ hiệu quả được thiết kế để đánh bóng đồ sứ, đồ gốm và các bề mặt cứng khác. Được thiết kế cao thixotropic này bao gồm trợ tốt cho việc đánh bóng, chất tẩy rửa, diệt khuẩn, tẩy rỉ sét, chất làm mềm nước và làm ướt các chất tẩy rửa cho việc làm sạch dễ dàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ